20200115_174352.jpg

p a t r z ą c . . .   i n a c z e j

D Z I E S I Ą T Y W R Z E Ś N I A

ujawnia, waloryzuje i konkretyzuje

potencjał innowacyjny

przedsiębiorstw.