logo 10 IX white.JPG
Untitled
  • LinkedIn

... w kilku słowach

DZIESIĄTY|WRZEŚNIA jest polskim oddziałem francuskiego gabinetu doradczego DIX|SEPTEMBRE, który już od 2010 roku wspiera przedsiębiorstwa w określaniu aktywności badawczej i innowacyjnej we Francji, w obszarze francuskich terytoriów zależnych, oraz szerzej, na terenie Unii Europejskiej (w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Belgii...).

Kierowany przez Emmanuel'a Cognet i Julien'a Bouteiller, DIX|SEPTEMBRE osiągnął we Francji, w 2019 roku obroty w wysokości 3mln€.

Na prośbę swoich francuskich klientów posiadających oddziały na terenie Polski, DIX|SEPTEMBRE udostępnia im możliwość skorzystania z szerokich zasobów wiedzy fachowej w dziedzinie identyfikacji jak również określania zakresu i wartości projektów badawczo-rozwojowych, a w celu zapewnienia polskim przedsiębiorstwom właściwej jakości wsparcia, DIX|SEPTEMBRE stworzył polski oddział DZIESIĄTY|WRZEŚNIA i włączył w szereg swoich konsultantów polską inżynier, Annę Plichta-Huteau.

Od start-up-u aż po dużą grupę, interweniujemy na wszystkich etapach cyklu życia przedsiębiorstwa.


Nasi konsultanci posiadają wyższe wykształcenie inżynierskie lub stopień naukowy doktora, i dysponują umiejętnościami pozwalającymi na interwencję we wszystkich sektorach działalności: branży rolno-spożywczej, aeronautyce, budownictwie, mechanice, elektronice, IT, finansach, doradztwie, szkoleniach ...


Starając się pozostać gabinetem o rozsądnych wymiarach, potrafimy zapewnić każdemu z naszych klientów indywidualnie dobrany zespół odpowiedzialny za jego dokumentacje, złożony z: inżyniera konsultanta, koordynatora oraz kontaktu handlowego.


DIX|SEPTEMBRE posiada francuski certyfikat OPQCM, potwierdzający profesjonalizm oraz kompetencje wykwalifikowanej firmy konsultingowej, gwarantujący pełne zaufanie, będące podstawą udanej współpracy.

img OPQCM.png
gptw sign.JPG

DIX|SEPTEMBRE uzyskał w 2020 roku certyfikację Great Place to Work® będącego referencją w dziedzinie 

kultury miejsca pracy.

DIX|SEPTEMBRE jest również obecny na

WttJ.JPG