top of page

Ochrona danych osobowych


DZIESIĄTY|WRZEŚNIA przetwarza wyłącznie dane osobowe przekazane przez Klienta.
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy spółki DZIESIĄTY|WRZEŚNIA uprawnieni do pomocy Klientowi w ramach funkcji wsparcia lub projektu.
Dane osobowe są przechowywane przez 10 lat.
Dane są przechowywane we Francji i nie są przekazywane poza Unię Europejską. 
Spółka DZIESIĄTY|WRZEŚNIA zobowiązuje się przekazywać swoim klientom wszelkie wnioski, które może otrzymać bezpośrednio, aby traktować ich jako administratorów danych.

Spółka DZIESIĄTY|WRZEŚNIA zgadza się wykonać wszelkie operacje na danych Klienta, o które on wniesie, w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą.
https://www.DZIESIĄTY|WRZEŚNIA.pl /RODO

bottom of page